The integrated use of social media, digital, and traditional communication tools in the B2B sales process of international SMEs

Sara Fraccastoro, Mika Gabrielsson*, Ellen Bolman Pullins

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

62 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The integrated use of social media, digital, and traditional communication tools in the B2B sales process of international SMEs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance