The Interface of International Marketing and Entrepreneurship Research: Review, Synthesis, and Future Directions

Man Yang, Peter Gabrielsson*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Interface of International Marketing and Entrepreneurship Research: Review, Synthesis, and Future Directions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi