The Lean Startup Framework: Closing the Academic–Practitioner Divide

Dean A. Shepherd*, Marc Gruber

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

146 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Lean Startup Framework: Closing the Academic–Practitioner Divide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Psychology

Computer Science