The Management of Formalisation Processes in R&D Collaboration

Sanne Bor, Kees Boersma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The Management of Formalisation Processes in R&D Collaboration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap