The Marañón-Huallaga exchange route: ‘Stones’ and ‘grains’ as counting devices

Luis Miguel Rojas Berscia , Rita Eloranta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Marañón-Huallaga exchange route: ‘Stones’ and ‘grains’ as counting devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap