The mediating role of investment image in the effect of country image on investment intention: an empirical study on Egypt

Aya Mohamed Izzularab*, Farouk Radwan, Ramadan Gad, Peter Björk

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The mediating role of investment image in the effect of country image on investment intention: an empirical study on Egypt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Psychology