The moderating role of transport chain location in cargo theft risk

Daniel Ekwall, Björn Lantz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The moderating role of transport chain location in cargo theft risk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi