The NetOffer model: a case example from the virtual marketspace

Christian Grönroos, Fredrik Heinonen, Kristina Heinonen, Michael Lindholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The NetOffer model: a case example from the virtual marketspace”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi