The new wave of luxury: The meaning and value of luxury to the contemporary consumer

Hannele Kauppinen-Räisänen, Johanna Gummerus, Catharina von Koskull, Helene Christini

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The new wave of luxury: The meaning and value of luxury to the contemporary consumer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi