The Option Value of Membership in a Defense Alliance

Vesa Kanniainen, Staffan Ringbom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Option Value of Membership in a Defense Alliance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance