The organizational implications of implementing key account management: A case-based examination

Paolo Guenzi, Kaj Storbacka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The organizational implications of implementing key account management: A case-based examination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science