The past, present & future of Open Access

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

I doktorsavhandlingen “Measuring Open Access - Studies of Web-enabled Innovation in Scientific Journal Publishing” granskar Mikael Laakso Open Access fenomenet ifrån ett kvantitativt perspektiv, beaktande utvecklingen av artiklar som publiceras i vetenskapliga Open Access tidskrifter såväl som andelen artiklar som laddats upp på nätet och gjorts tillgängliga av enskilda författare. Sammanläggningsavhandlingens resultat påvisar att det varit frågan om en snabb och aggressiv förändring inom sektorn för vetenskaplig publicering men att det ännu finns mycket att göra för att främja öppenhet i forskning, speciellt när det gäller forskarnas individuella engagemang i processen. Doktorsavhandlingen skrevs inom ämnet informationsbehandling på Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Disputationen ägde rum 23.5.2014. Avhandlingen är tillgänglig elektroniskt på https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45238.
OriginalspråkEngelska
Icke-referentgranskad vet. tidskriftScieCom info - Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication
Volym10
Nummer1
Antal sidor3
ISSN1652-3202
StatusPublicerad - 2014
MoE-publikationstypB1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • KOTA2014

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The past, present & future of Open Access”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här