The perceived credibility of forward-looking performance disclosures

Vasiliki Athanasakou, Khaled Hussainey

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

60 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The perceived credibility of forward-looking performance disclosures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance