The perils of authentic leadership theory

Katja Einola, Mats Alvesson*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The perils of authentic leadership theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology