The power and burden of representing diversity in a performing arts organization: A recognition-based approach

Janet Johansson*, Janne Tienari, Alice Wickström

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The power and burden of representing diversity in a performing arts organization: A recognition-based approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology