The practicality of practice theory

Martha Feldman, Monica Worline

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The practicality of practice theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi