The properties of a class of tax policies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The properties of a class of tax policies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap