The publishing delay in scholarly peer-reviewed journals

Bo-Christer Björk, David Solomon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

118 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The publishing delay in scholarly peer-reviewed journals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap