The relationship between personality and job satisfaction across occupations

Maria Törnroos, Markus Jokela, Christian Hakulinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relationship between personality and job satisfaction across occupations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap