The relationship between physical work and the height premium: Finnish evidence

Petri Böckerman, Edvard Johansson, Urpo Kiiskinen, Markku Heliövaara

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relationship between physical work and the height premium: Finnish evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi