The return-to-entrepreneurship puzzle

Ari Hyytinen, Pekka Ilmakunnas*, Otto Toivanen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

53 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The return-to-entrepreneurship puzzle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance