The role of attraction and control boundaries in value creation: Dyadic exploration of strategic buyer-supplier relationships

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of attraction and control boundaries in value creation: Dyadic exploration of strategic buyer-supplier relationships”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap