The role of clustering, cooperation and complementarities in the visitor attraction

Adi Weidenfeld, Richard Butler, Allan W. Williams

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of clustering, cooperation and complementarities in the visitor attraction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap