The role of cultural learning and collective teaching initiatives in M&A knowledge transfer

Pia Paulina Junni, Riikka Sarala

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of cultural learning and collective teaching initiatives in M&A knowledge transfer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi