The role of innovation in the implementation of green supply chain management practices

Graça Miranda Silva*, Paulo J. Gomes, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

99 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of innovation in the implementation of green supply chain management practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology