The role of inspiration in entrepreneurship: Theory and the future research agenda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of inspiration in entrepreneurship: Theory and the future research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi