The role of marketing in new ventures: How marketing activities should be organized in firms’ infancy

Andreas Fürst*, Mika Gabrielsson, Peter Gabrielsson, Jana-Kristin Prigge

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of marketing in new ventures: How marketing activities should be organized in firms’ infancy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences