The role of social platforms in transforming service ecosystems

Soumaya Ben Letaifa, Bo Edvardsson, Bård Tronvoll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of social platforms in transforming service ecosystems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi