The Role of Target Firm Power in M&A Knowledge Transfer

Paulina Junni*, Riikka M. Sarala, Shlomo Y. Tarba

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Role of Target Firm Power in M&A Knowledge Transfer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance