The Sámi reindeer herders’ conceptualizations of sustainability in the permitting of mineral extraction – contradictions related to sustainability criteria

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Sámi reindeer herders’ conceptualizations of sustainability in the permitting of mineral extraction – contradictions related to sustainability criteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Earth and Planetary Sciences

Chemical Engineering

Veterinary Science and Veterinary Medicine