The Sortino Ratio and Extreme Value Theory: An Application to Asset Allocation

G. Geoffrey Booth*, John Paul Broussard

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Sortino Ratio and Extreme Value Theory: An Application to Asset Allocation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance