The supervisors who became leaders: Leadership emergence via changing organizational practices

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The supervisors who became leaders: Leadership emergence via changing organizational practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap