The texture of tension: complexity, uncertainty and equivocality

Thommie Burström, Timothy L. Wilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The texture of tension: complexity, uncertainty and equivocality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi