The transformative impact of the circular economy on marketing theory

Rana Mostaghel*, Pejvak Oghazi, Ana Lisboa

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The transformative impact of the circular economy on marketing theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance