The use of Islamic hedging instruments as non-speculative risk management tools

Saadiah Mohamad*, Jaizah Othman, Rosmimah Roslin, Othmar M. Lehner

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The use of Islamic hedging instruments as non-speculative risk management tools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi