Theory Building: A Review and Integration

Dean A. Shepherd, Roy Suddaby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

105 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Theory Building: A Review and Integration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi