There is no place like home: home satisfaction and customer satisfaction in online grocery retailing

Reema Singh, Magnus Söderlund*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”There is no place like home: home satisfaction and customer satisfaction in online grocery retailing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology