Third party logistics - A Nordic approach

Tage Skjoett-Larsen*, Arni Halldorsson, Dan Andersson, Heidi Dreyer, Helge Virum, Lauri Ojala

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Third party logistics - A Nordic approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Psychology