‘This is my cheating ex’: Gender and sexuality in revenge porn

Jeff Hearn, Matthew Hall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”‘This is my cheating ex’: Gender and sexuality in revenge porn”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap