To be or not to be corporate heritage oriented? A study of managers’ corporate heritage mindsets

Anne Rindell*, Tore Strandvik

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”To be or not to be corporate heritage oriented? A study of managers’ corporate heritage mindsets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences