To the Rescue!? Brokering a Rapid, Scaled and Customized Compassionate Response to Suffering after Disaster

Trenton A. Williams, Dean A. Shepherd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”To the Rescue!? Brokering a Rapid, Scaled and Customized Compassionate Response to Suffering after Disaster”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap