Toward a conceptual understanding of co-creation in branding

Sonja Sarasvuo, Anne Rindell*, Marina Kovalchuk

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toward a conceptual understanding of co-creation in branding”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi