Toward a conceptualization of humanitarian service providers

Diego Vega*, Christine Roussat

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toward a conceptualization of humanitarian service providers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science