Toward resilient humanitarian cooperation: examining the performance of horizontal cooperation among humanitarian organizations using an agent-based modeling (ABM) approach

Junko Mochizuki*, Toyasaki Fuminori, Ioanna Falagara Sigala

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toward resilient humanitarian cooperation: examining the performance of horizontal cooperation among humanitarian organizations using an agent-based modeling (ABM) approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap