Towards a multi-level servitization framework: Conceptualizing ambivalence in manufacturing firms

Sambit Lenka*, Vinit Parida, David Rönnberg Sjödin, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards a multi-level servitization framework: Conceptualizing ambivalence in manufacturing firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap