Towards evidence-based management of external resources: Developing design propositions and future research avenues through research synthesis

Kari Tanskanen*, Tuomas Ahola, Anna Aminoff, Johanna Bragge, Riikka Kaipia, Katri Kauppi

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards evidence-based management of external resources: Developing design propositions and future research avenues through research synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap