Trait self-control, exercise and exercise ambition: Evidence from a healthy, adult population

Ulf-G. Gerdtham, Erik Wengström, Linnea Wickström Östervall*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trait self-control, exercise and exercise ambition: Evidence from a healthy, adult population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap