Transformations and Lorenz Curves: Sufficient and Necessary Conditions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transformations and Lorenz Curves: Sufficient and Necessary Conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics