Transport Damage Analysis of Dangerous Goods: State-of-the-art Report for Baltic Ports

Daniel Ekwall, Håkan Torstensson

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Transport Damage Analysis of Dangerous Goods: State-of-the-art Report for Baltic Ports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap