Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta - tutkimushanke

Kevät Nousiainen, Niklas Bruun, Miikaeli Kylä-Laaso, Virpi Liinalaakso

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

osiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ’Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta’ -hankkeessa tarkasteltiin työehtosopimuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia sopimuksilla on palkkatasa-arvon toteutumiseen.

Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensiksi työmarkkinajärjestöille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin sukupuolivaikutusten arvioinnin asemaa työehtosopimuksissa ja -neuvotteluissa.

Kyselyn pohjalta valittiin tarkemmin analysoitavaksi yksityisen sektorin rahoitusalan ja julkisen sektorin maanmittauslaitoksen työ- ja virkaehtosopimukset. Näiden sopimusten palkanmuodostusta, palkkausjärjestelmiä ja niiden läpinäkyvyyttä analysoitiin oikeudellisesti ja haastatteluin. Haastattelujen avulla selvitettiin myös sopimusmääräysten soveltamista työpaikkatasolla.

Tutkimuksessa päädytään siihen, että myös sellaisissa palkkatasa-arvon edistämisen kannalta kehittyneissä sopimuksessa, joita haastattelututkimuksen kohteet olivat, on kehittämistarpeita. Nämä liittyvät palkka-avoimuuden lisäämiseen ja siihen, että kaikki palkka- ja muut taloudelliset etuudet otetaan mukaan samapalkkaisuutta koskevaan tarkasteluun. Myös esimerkiksi perhevapaita koskevilla määräyksillä on vaikutuksia samapalkkaisuuteen. Työehtosopimusten neuvottelukulttuuria olisi kehitettävä siten, että tasa-arvoon liittyvät tavoitteet otettaisiin paremmin huomioon, mikä taas edellyttää tasa-arvo-osaamisen lisäämistä sopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnissa.
Bidragets översatta titelGender impact of collective agreements on equal pay-
OriginalspråkFinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagMinistry of Social Affairs and Health
Antal sidor182
ISBN (elektroniskt)978-952-00-9709-7
StatusPublicerad - 2023
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning

Publikationsserier

NamnSosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
FörlagSosiaali- ja terveysministeriö
Nr.2023:35
ISSN (elektroniskt)2242-0037

Nyckelord

  • 513 Juridik

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta - tutkimushanke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här